Kommuner/Institutioner

Kommuner/Institutioner

“360º – VÆRKTØJSKASSEN”
Jeg tilbyder samarbejde med fagpersoner i kommuner og i private og offentlige institutioner. Samarbejdet har fokus på optimere og igangsætte indsatser for børn unge og familier, der skal støttes og vejledes. Jeg tilbyder således helshedsorienteret løsninger, der virker, hvor coaching indgår som en naturlig del af arbejdet. Jeg støtter fagpersoner og familier med ”360°-værktøjskassen” således alle oplever fælles sprog, fælles kultur og fælles forståelse for at arbejde mod samme positive mål. Mange ting kan der handles tidligt på og det er aldrig for sent at arbejde med mistrivsel, dårlig kommunikation, fravær, stress, misbrug, manglende glæde og mange andre udfordringer vi kan rammes af.

VISIONER
Har din skole/institution ikke en vision – et mål om hvor I skal bevæge jer hen – er der en risiko for, at ikke alle arbejder i samme retning. Med en visionsplan bliver det synligt, hvilket mål I har og hvordan målet skal nåes. Min ”360° – værktøjskasse” hjælper jer med at lave visionsplanen – en visionsplan, der vil fungere som et synligt styringsredskab og skabe større succes end I kan forestille jer. Jeg hjælper med at gå nye veje og dermed starte og fastholde en positiv udvikling. Fælles sprog, fælles kultur og fælles mål er nøgleordene.