Coaching

Coaching

HVAD ER COACHING
Coaching er defineret som en professionel samtale, hvor jeg neutralt og ikke-rådgivende styrer processen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål. Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men i højere grad et objektivt refleksionsværktøj, kan det anvendes meget bredt. Coaching er en effektiv metode til at skabe nye muligheder og veje. Coaching skaber forandring, øger din bevidsthed og udfolder dit personlige potentiale. Med coaching opnår du større personlig indsigt og vil blive i stand til at indfri dine personlige målsætninger som du ikke formår at indfri på egen hånd.

MIN COACHING
Min Coaching afdækker, hvordan du opnår det, du ønsker – og hvilke “360º – værktøjer”, der vil hjælpe dig i mål. Jeg anvender en spørgeteknik, der åbner op og udfordrer dig tankemæssigt i en helt anden grad end du er vant til fra dine nuværende relationer. Jeg udfordrer dine negative vaner, tanker og begrænsende overbevisninger om dine muligheder, evner, potentialer og formåen.

HVEM BLIVER COACHET?
Jeg coacher alle uanset alder og køn – jeg coacher alle mennesker. Jeg coacher alle, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsområder. Jeg coacher enkeltpersoner, par og grupper. I virksomheder, coacher jeg medarbejdere, ledere og teams.

HVORFOR BLIVE COACHET?
Coachingforløb skaber ofte større energi og bedre resultater. Forudsætningen for et højt udbytte er især viljen til forandring, modet til at være ærlig og en god relation til mig som coach. Nogle bruger coaching kontinuerligt, og andre vælger at opsøge mig, når de har en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte, eller en vigtig beslutning de skal træffe. Virksomheder anvender mig til en-til-en samtaler, teamcoaching eller faciliteringsopgaver. Det er ofte ønsket om trivsel, medarbejderfastholdelse og bedre resultater, der får virksomheder til at bruge mig som coach.

HVOR FOREGÅR COACHING?
Som privatperson vil en coachsession typisk finde sted på mit kontor. Der er også mulighed for at mødes i naturen, der ofte kan skabe et roligt rum for coaching. Hvis en virksomhed ønsker at bestille coaching af medarbejdere eller grupper, aftales det individuelt, hvor coachingen skal finde sted.